Chuyển đất lên thổ cư ở Bình Dương bao nhiêu tiền?

Chuyển đất lên thổ cư ở Bình Dương bao nhiêu tiền?

Chuyển đất lên thổ cư ở Bình Dương bao nhiêu tiền, thủ tục lên thổ cư, giá đất chuyển thổ cư ở Bình Dương, bảng giá các loại đất ở tại Bình Dương? Bài này sẽ trả lời khá trọn vẹn các câu hỏi của quý vị về vấn đề lên thổ cư tại Bình Dương.

1. Điều kiện chuyển nhượng mục đích sử dụng đất

Căn cứ Khoản 3, Điều 30 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai quy định: Việc chuyển mục đích sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc quy hoạch xây dựng đã được xét duyệt. Trường hợp chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết thì căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

2. Hồ sơ

Theo Điều 134 Nghị định 181/2004/NĐ-CP, để thực hiện việc việc chuyển đổi, bạn phải nôp các loại giấy tờ sau:

a) Đơn xin chuyển mục đích SD đất;

b) GCN QSD đất hoặc một trong các loại giấy tờ về QSD đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có)

Nộp một (01) bộ hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường UBND Tx Dĩ an.

3. Nghĩa vụ tài chính

Khi chuyển mục đích sử dụng đất, bạn phải nộp tiền sử dụng đất. Căn cứ khoản 2 Điều 6 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 và khoản 1 Điều 2 Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 thì tiền sử dụng đất bạn phải nộp trong trường hợp này là khoản chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở trừ đi tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp.

Giá đất tính thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được chuyển mục đích sử dụng trong hạn mức sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân là giá đất do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm kê khai và nộp đủ hồ sơ hợp lệ xin chuyển mục đích sử dụng đất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bạn có thể tham khảo bảng giá đất trên địa bạn TX Dĩ an tại Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2013 Quyết định ban hành quy định bảng giá ác loại đất năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Bình Dương

Ngoài ra, bạn còn phải nộp lệ phí trước bạ 0,5% theo quy đinh

Về miễn, giảm tiền sử dụng đất khi chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở được thực hiện theo quy định tại Điều 11, Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất và đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010:

“Điều 13. Giảm tiền sử dụng đất

1. Giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về khuyến khích đầu tư.

2. Giảm 50% tiền sử dụng đất đối với đất trong hạn mức đất ở được giao của hộ gia đình nghèo. Việc xác định hộ gia đình nghèo do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

3. Giảm 20% tiền sử dụng đất khi được nhà nước giao đất đối với nhà máy, xí nghiệp phải di dời theo quy hoạch; nhưng diện tích đất được giảm tối đa không vượt quá diện tích tại địa điểm phải di dời.

4. Đất ở trong hạn mức giao đất (bao gồm giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất) đối với người có công với cách mạng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

5. Các trường hợp khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.”

Nếu bạn thuộc một trong các trường hợp nêu trên thì được giảm tiền thuế khi chuyển mục đích sử dụng đất.

Ví dụ trường hợp thế này:

Giá chuyển đổi đất cây trồng lâu năm thành đất thổ cư hiện nay. Cho tôi hỏi hiện tại giá chuyển đổi đất chưa thổ cư thành đất thổ cư là bao nhiêu tiền/1m2. Hiện tại tôi mới mua lô đất ở đuờng dx068- Khu phố 6 Định Hoà, Thủ Dầu Một Bình Duơng.

Trả lời:

Theo Điều 52 và  khoản 2, Điều 57 Luật Đất đai năm 2013, căn cứ để cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn chuyển mục đích sử dụng đất. Như vậy, để chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất thổ cư như ông đã đề cập ở trên thì thửa đất của ông phải phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và có đơn yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất.
Về đơn giá chuyển mục đích sử dụng đất, cụ thể như sau:
(Do ông không đề cập đến vị trí thửa đất thuộc mặt tiền đường ĐX-068 hay là hẻm thuộc đường ĐX-068, nên Văn phòng Đăng ký đất đai chỉ hướng dẫn tính đơn giá chuyển mục đích vị trí mặt tiền đường ĐX-068).
– Trường hợp diện tích chuyển mục đích trong hạn mức giao đất ở: căn cứ theo Quyết định số 66/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
+ Vị trí thửa đất: mặt tiền đường ĐX-068
+ Đơn giá đất loại đất trước khi chuyển mục đích (CLN): 400.000 đồng/m2 (Vị trí 1)
+ Đơn giá đất loại đất sau khi chuyển mục đích (ODT): 2.255.500 đồng/m2 (Vị trí 1 đường ĐX-068)
Đơn giá đất chuyển mục đích: 2.255.500 – 400.000 = 1.855.500 đồng/m2
– Trường hợp diện tích chuyển mục đích vượt hạn mức giao đất ở: căn cứ theo Quyết định số 66/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Quyết định số 67/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
+ Vị trí thửa đất: mặt tiền đường ĐX-068
+ Đơn giá đất loại đất trước khi chuyển mục đích (CLN): 400.000 đồng/m2 (Vị trí 1)
+ Đơn giá đất loại đất sau khi chuyển mục đích (ODT): 2.255.500 đồng/m2 (Vị trí 1 đường ĐX-068)
+ Hệ số K(đất nông nghiệp) = 1,2
+ Hệ số K(đất phi nông nghiệp) = 1,2
Đơn giá đất chuyển mục đích:  [2.255.500 x 1,2] – [400.000 x 1,2] = 2.226.600 đồng/m2
Trên đây là trả lời của Văn phòng Đăng ký đất đai, để biết thêm thông tin chi tiết ông có thể tham khảo:
+ Quyết định số 66/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương tại địa chỉ:
 http://stnmt.binhduong.gov.vn/3cms/ban-hanh-quy-dinh-bang-gia-cac-loai-dat-tren-dia-ban-tinh-binh-duong.htm
+ Quyết định số 67/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Dương tại địa chỉ:
 http://stnmt.binhduong.gov.vn/3cms/quy-dinh-he-so-dieu-chinh-gia-dat-(k)-nam-2016-tren-dia-ban-tinh-binh-duong.htm
Xem thêm:

About ytuongquangad

Tôi là Ý Tưởng Quang, chuyên kinh doanh và tư vấn bất động sản Bình Dương với 12 năm trong nghề. Tôi chỉ giới thiệu cho người khác sản phẩm có pháp lý hoàn chỉnh.

Check Also

Bản đồ Bình Dương 2021, Bản đồ tỉnh Bình Dương mới nhất

Bản đồ Bình Dương, Bản đồ tỉnh Bình Dương mới nhất 2021 Chú ý khi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *