Dân số Bình Dương 2016

Dân số Bình Dương 2016

Dân số năm 2016 Bình Dương là 1.995.817 người, mật độ dân số tại Bình Dương khoảng 741 người/km2 (Niên giám Thống kê tỉnh Bình Dương 2016).

Đa số trong độ tuổi lao động

Theo báo cáo của Chi cục DS-KHHGĐ thì dân số toàn tỉnh Bình Dương năm 2014 là 1.873.558 người, ước tính đến cuối năm 2015 là 1.918.558 người. Tốc độ tăng dân số trung bình giai đoạn 2011-2015 là 1,03%/năm, thấp hơn so với giai đoạn 2005-2010 là 0,04%. Giai đoạn 2011-2015, bình quân hàng năm thực hiện mức giảm sinh 0,3% so với năm trước. Tỷ suất sinh thô giảm từ 130/00 năm 2011 xuống còn 11,80/00 năm 2014, ước thực hiện năm 2015 là 11,50/00. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm từ 5,1% năm 2011 xuống còn 3,6% năm 2014, ước tính năm 2015 là 3,3%.

Cũng theo đánh giá của cơ quan này thì cơ cấu dân số theo giới tính trên địa bàn tương đối đồng đều, tỷ lệ nam giới chiếm 48,27% tổng dân số, với tỷ số giới tính 93,56 nam/100 nữ. Cơ cấu dân số theo độ tuổi vẫn đang trong giai đoạn cơ cấu trẻ, dân số trong độ tuổi lao động chiếm 75,6%, từ 60 tuổi trở lên chiếm 5%. Chất lượng dân số ngày càng được nâng cao về đời sống kinh tế, thể chất, trí tuệ và tinh thần. Tuổi thọ trung bình của người dân là 75,4 tuổi.  Công tác nâng cao sức khỏe, giảm bệnh tật và tử vong ở trẻ em ngày càng được quan tâm. Tỉnh Bình Dương đã đạt mức sinh thay thế năm 2003 và duy trì ổn định.

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2015 vào khoảng 0,78%, tuy nhiên tỷ lệ tăng dân số cơ học ở mức cao do những chính sách thu hút đầu từ, phát triển kinh tế và xây dựng các khu công nghiệp… đã thu hút hàng trăm ngàn lao động từ các tỉnh khác đến Bình Dương làm ăn sinh sống.

Những vấn đề đặt ra

Lực lượng lao động dồi dào, dân số ở độ tuổi lao động chiếm đa số trong cơ cấu tổng dân số của tỉnh đã và đang có sự chuyển dịch dần sang hướng đô thị hóa với tỷ lệ dân thành thị tăng, điều đó đã và đang là động lực để thúc đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đáp ứng cho các doanh nghiệp có nhu cầu về nguồn lao động khi đến đầu tư. Tuy nhiên, sự phát triển cơ học quá nhanh trong cơ cấu dân số của tỉnh cũng đã đặt ra nhiều áp lực trong quá trình phát triển.

Theo số liệu thống kê thì trong vòng 5 năm (2011- 2015), dân số Bình Dương đã tăng gần 230 ngàn người. Việc tăng dân số cơ học đã gây áp lực không nhỏ cho công tác khám chữa bệnh, công tác giáo dục đào tạo, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản – kế hoạch hóa gia đình và nhiều vấn đề khác như nhà ở, các thiết chế văn hóa, vui chơi giải trí, các vấn đề về an ninh trật tự, môi trường, giao thông…

Bình Dương nằm trong khu vực miền Đông Nam bộ, diện tích tự nhiên 2.694,64 km2, chiếm khoảng 0,83% diện tích cả nước, có tọa độ địa lý từ 10o 52′ 00” đến 11o 30′ 00” vĩ độ Bắc và từ 106o 20′ 00″ đến 106o 57′ 00″ kinh độ Đông. Phía Bắc giáp tỉnh Bình Phước, phía Đông giáp tỉnh Đồng Nai, phía Nam giáp thành phố Hồ Chí Minh và phía Tây giáp tỉnh Tây Ninh (Địa chí Bình Dương, Tập 1, NXB Chính trị Quốc gia, 2010).

Xem thêm: giới thiệu Bình Dương.

About ytuongquangad

Tôi là Ý Tưởng Quang, chuyên kinh doanh và tư vấn bất động sản Bình Dương với 12 năm trong nghề. Tôi chỉ giới thiệu cho người khác sản phẩm có pháp lý hoàn chỉnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *