Bình Dương: Thu hồi quyết định về Công ty Cổ phần Đại Nam

UBND tỉnh Bình Dương: Thu hồi quyết định về việc cho phép thay đổi thời hạn sử dụng đất đối với Công ty Cổ phần Đại Nam

Thực hiện kết luận nội dung tố cáo số 1549/KL-TTCP ngày 4-7-2014 của Thanh tra Chính phủ, Công văn số 1071/VPCP-V.I ngày 18-6-2014 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý kết quả xác minh nội dung tố cáo và Thông báo số 340-TB/TU ngày 29-7-2014 của Tỉnh ủy Bình Dương, UBND tỉnh Bình Dương vừa ra Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 8-9-2014 về việc thu hồi Quyết định số 2089/QĐ-UBND ngày 7-7-2008 của UBND tỉnh Bình Dương về việc cho phép thay đổi thời hạn sử dụng đất đối với Công ty Cổ phần Đại Nam đối với diện tích đất ở trong dự án Khu công nghiệp Sóng Thần 3 tại xã Phú Mỹ, TX.TDM và xã Phú Chánh, xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện Tân Uyên trước đây (nay là phường Phú Tân, TP.TDM).

Thực hiện quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương đang chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc thực hiện chỉnh lý biến động trên các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có liên quan đến diện tích khu đất ở nêu trên; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định của pháp luật.

Cũng theo quyết định này, Cục thuế tỉnh Bình Dương có trách nhiệm rà soát nghĩa vụ tài chính đối với diện tích đất ở đã được điều chỉnh tại Quyết định số 2089/QĐ-UBND ngày 7-7-2008 của UBND tỉnh để thực hiện thủ tục thối thu cho người sử dụng đất (nếu có) theo quy định.

Nguồn: báo Bình Dương.

Xem thêm:

Kết luận vụ ông Huỳnh Uy Dũng kiện chủ tịch Bình Dương

About ytuongquangad

Tôi là Ý Tưởng Quang, chuyên kinh doanh và tư vấn bất động sản Bình Dương với 12 năm trong nghề. Tôi chỉ giới thiệu cho người khác sản phẩm có pháp lý hoàn chỉnh.

Check Also

Ông Huỳnh Uy Dũng: Becamex và ông Cung làm sai, ai xử lý?

Ông Huỳnh Uy Dũng: Becamex và ông Cung làm sai, ai xử lý? Gần một …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *