Tổng hợp danh sách các sở ban nghành nhà nước tỉnh Bình Dương

Tổng hợp số điện thoại , email, địa chỉ danh sách các sở ban nghành cơ quan nhà nước tại Bình Dương bao gồm Sở văn hoá thể thao và du lịch Bình Dương, sở công thương, sở giáo dục và đào tạo Bình Dương,..

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

ĐỊA CHỈ

Tầng 16, tháp B, Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

Điện thoại: (0650) 3.823.381;

Fax           : (0650) 3.822.174;

Email       : vpub@binhduong.gov.vn

Sở Văn hoá, Thể Thao và Du lịch Bình Dương

ĐỊA CHỈ

Tầng 12B – tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Điện thoại: (0650) 3.822.403;

Fax          : (0650) 3.832.801;

Email: sovhttdl@binhduong.gov.vn

tong-hop-danh-sach-cac-so-ban-nghanh-co-quan-nha-nuoc-tai-binh-duong
Tổng hợp danh sách các sở ban nghành nhà nước tỉnh Bình Dương

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Dương

ĐỊA CHỈ

Tầng 05 – tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Văn phòng: 0650. 3831 215  0650. 3837 027;

Fax : 0650. 3823.984;

Email: bqlkcn@binhduong.gov.vn

Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

ĐỊA CHỈ

Tầng 8, tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

Điện thoại   : (0650) 3 822 563;

Fax              : (0650) 3 811 172;

Email           : soct@binhduong.gov.vn

Sở Giáo Dục – Đào tạo tỉnh Bình Dương

ĐỊA CHỈ

Tầng 10,  tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0650) 3 825 793;

Email       : sogddt@binhduong.gov.vn

Xem thêm : Giới thiệu địa chỉ trường THPT Bến Cát Bình Dương

Sở Giao thông – Vận tải tỉnh Bình Dương

ĐỊA CHỈ

Tầng 12A, tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

Điện thoại: 0650  3 911 944;

Fax           : 0650 3 822 366;

Email       : sgtvt@binhduong.gov.vn

Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Bình Dương 

ĐỊA CHỈ

Tầng 4 – tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Điện thoại  : (0650) 3822.926;

Fax             : (0650) 3825.194, 3824.817;

Email          : sokhdt@binhduong.gov.vn

Sở Khoa học – Công nghệ tỉnh Bình Dương

ĐỊA CHỈ

Tầng 11 – tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh;

Điện thoại: (0650) 3.822.924;

Fax          : (0650) 3.824.421;

Email       : sokhcn@binhduong.gov.vn

Sở Lao động – Thương binh & Xã hội tỉnh Bình Dương

ĐỊA CHỈ

Tầng 6 – tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, đường Lê Lợi. phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại  : (0650) 3.824.420;

Email         : soldtbxh@binhduong.gov.vn

Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương

ĐỊA CHỈ

Tầng 18 – tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

Điện thoại: (0650) 3822.335;

Fax: (0650) 3828.946;

Website: www.snvbinhduong.gov.vn

Email: sonv@binhduong.gov.vn

Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương

ĐỊA CHỈ

Tầng 19 – tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Điện thoại  : (0650) 3. 824.805;

Fax            : (0650) 3. 820.260;

Email         : songoaivu@binhduong.gov.vn

Sở Tài chính tỉnh Bình Dương

ĐỊA CHỈ

Tầng 2 – tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

Điện thoại: (0650) 3.822.049;

Fax          : (0650) 3.829.423;

Email       : sotc@binhduong.gov.vn

Sở Tài nguyên – Môi trường tinh Bình Dương

ĐỊA CHỈ

Tầng 9 – tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh;

Điện thoại: (0650) 3.822.252, 3.823.398, 3.827.198;

Fax          : (0650) 3828.035;

Email       : sotnmt@binhduong.gov.vn

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương

ĐỊA CHỈ  

Tầng 14 – tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh;

Điện thoại: 0650.3 842 999;

Fax           : 0650.3 842 300;

Email        : sotttt@binhduong.gov.vn

Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương

ĐỊA CHỈ

Tầng 15 – tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương;

Điện thoại: (0650) 3.855.667;

Email: sotp@binhduong.gov.vn

Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương

ĐỊA CHỈ

Tầng 7 – tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương;

Điện thoại : (0650) 3. 827.231;

Fax            : (0650) 3. 827.231;

Email         : soxd@binhduong.gov.vn

Sở Y tế tỉnh Bình Dương

ĐỊA CHỈ

Tầng 15 – tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Điện thoại: (0650) 3.822.639;

Fax          : (0650) 3.825.156;

Email       : soyte@binhduong.gov.vn

Thanh tra tỉnh Bình Dương

ĐỊA CHỈ

Tầng 5 – tháp B, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương;

Điện thoại: (0650) 3 822 840;

Fax          : (0650) 3 837 515;

Email: ttratinh@binhduong.gov.vn

Website: www.thanhtra.binhduong.gov.vn

Biên tập và Tổng hợp bởi Công Ty Bất Động Sản Bình Dương Land. Tư vấn mua bán nhà đất Bình Dương nhận làm thủ tục mua bán sang sổ trọn gói tại Bến Cát: 0932 087 123 – Quang.

About leondat

Check Also

Địa chỉ số điện thoại sở văn hoá thể thao và du lịch Bình Dương

Sở văn hoá thể thao và du lịch tỉnh Bình Dương được thành lập từ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *